Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΑΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΑΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Σήμερα,  29 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 συνήλθε η Γενική Συνέλευση των μελών του Εξωραϊστικού Συλλόγου της Περατής – Πόρτο Ράφτη στην αίθουσα του συλλόγου «Δήλειος Απόλλων» με θέματα:

1. Ανακοίνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισης αυτής.
2.Έγκριση ισολογισμού και οικονομικής διαχείρισης
3.Εκλογές: α) νέου Διοικητικού Συμβουλίου και β) νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία το σώμα ενέκρινε ομόφωνα να προεδρεύσει της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Καλιακάτσος Κωνσταντίνος, ενώ γραμματέας ορίστηκε η κα Κοσμά Αικατερίνη.

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με καλωσόρισμα των μελών από τον κ. Στρατουδάκη Ιωάννη, απερχόμενο πρόεδρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου της Περατής – Πόρτο Ράφτη.
Ακολούθησε η δημοσιοποίηση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχειριστική περίοδο 2019. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τον οικονομικό απολογισμό. 
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Πόρτο Ράφτη Αττικής (Ο.Σ.Π.Α.) κ. Ιωακείμ Δημήτριος , ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή του Πόρτο Ράφτη (π.χ. διαχείριση απορριμμάτων) και  τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ομοσπονδία για την επίλυσή τους. 

Έπειτα ο κ. Στρατουδάκης αναφέρθηκε στις δράσεις του Συλλόγου το προηγούμενο διάστημα (4μερη εκδρομή στη Βουδαπέστη, ημερήσιες αποδράσεις σε Εύβοια και Κορινθία, παράσταση σε Θέατρο Άλσος, κλπ), καθώς και στον προγραμματισμό δράσεων για το προσεχές διάστημα (3μερη εκδρομή σε Αρχαία Ολυμπία-Κυπαρισσία-Πύλο-Μεθώνη-Καλαμάτα, επίσκεψη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ταξίδι σε Ισπανία, κλπ.).

Με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου της Δύναμης Ελπίδας αναφέρθηκε στο πρόβλημα της αποχέτευσης με τα αντλιοστάσια, καθώς και στην επικείμενη αύξηση των δημοτικών τελών προκειμένου να ενισχυθούν οι σχολικές επιτροπές του Δήμου Μαρκοπούλου. 

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση όρισε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ξεκίνησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.


Ο Πρόεδρος                                    Η Γραμματέας 

Καλιακάτσος Κωνσταντίνος              Κοσμά Αικατερίνη